MEDISCH FORMULIER

Vragenlijst gezondheidstoestand voor recreatief duiken
Duiken vereist een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er zijn een aantal medische aandoeningen die gevaarlijk kunnen zijn tijdens het duiken. Als je een van deze aandoeningen hebt of er aanleg voor hebt, moet je je laten onderzoeken door een arts. Deze vragenlijst voor duikers biedt een basis om te bepalen of je een dergelijke evaluatie moet ondergaan. Als je je zorgen maakt over je duikgeschiktheid en deze niet op dit formulier staan, raadpleeg dan je arts voordat je gaat duiken. Verwijzingen naar «duiken» in dit formulier hebben betrekking op zowel recreatief duiken als freediving. Dit formulier is primair bedoeld als eerste medische keuring voor nieuwe duikers, maar is ook geschikt voor duikers die een vervolgopleiding volgen. Beantwoord alle vragen eerlijk voor je eigen veiligheid en die van anderen die met je duiken.

INSTRUCTIES

Vul deze vragenlijst in als voorwaarde voor vrijduiken of SCUBA-training.
Opmerking voor vrouwen: Als je zwanger bent of probeert zwanger te worden, duik dan niet.